TẤM ỐP NHỰA KOSWOOD OP148X21 – COFFEE

Kích thước: 148 x 21 x 2200mm

Thương hiệu: Koswood

Màu sắc: Dark Grey